Pro školní rok 2016/17 jsme připravili novou verzi systému SMILE 3.2. K dispozici je již nyní, abyste si mohli upravit svoje ŠVP vzhledem k úpravám Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) platnému od září 2016, které zohledňují zrušení přílohy LMP (upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením).

Běžné základní školy uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2016. Jedná se o změny menšího rozsahu. Ve Smile si jednoduše vytvoříte kopii Vašeho ŠVP a zaktualizujete si v ní RVP ZV na verzi 14.

Školy, které mají ŠVP v souladu s přílohou pro žáky s LMP, uvedou své ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2018. Ve Smile opět vytvoříte kopii Vašeho ŠVP a dáte v ní zaměnit RVP LMP za RVP ZV verze 14. Budete muset projít postupně všechny kapitoly jako při tvorbě nového ŠVP. Smile Vám ale pomůže zachovat co nejvíce vazeb z Vašeho původního ŠVP.

Opět jsme zaktualizovali kontroly ve Smile tak, aby Vám co nejvíce pomohly při Vaší vlastní kontrole souladu ŠVP s RVP. Očekávané výstupy v RVP ZV mají nastaveny 4 úrovně:

  • orientační - po 1. období
  • závazná - povinné výstupy po 2. a 3. období
  • minimální - pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
  • a doporučená - výstupy v doplňujících vzdělávacích oborech.

Tyto úrovně Vám v kontrolách napomůžou s ověřením, zda plníte vše, co je stanoveno v RVP ZV a zároveň, zda jste splnili Váš vlastní záměr jak má ŠVP vypadat.

Ve Smile je samozřejmě navedeno i učivo pro jednodušší práci Vás učitelů při tvorbě a aktualizaci ŠVP.

Standardy vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk (Anglický jazyk) a Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk) tvoří přílohu č. 1 v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Jedná se tedy o standardy, jejichž naplňování je pro školy závazné. Tyto standardy podrobněji vymezují obsah očekávaných výstupů. Ve Smile jsou navedeny a Vy si opět podle nich můžete zkontrolovat, případně upravit Vaše očekávané výstupy.

Standardy pro ostatní vzdělávací obory jsou doporučené, nejsou zařazeny jako příloha do upraveného RVP ZV a proto ve Smile zatím navedeny nejsou.

 

Tento web používá cookie

Pobytem na těchto stránkách s jejich používáním souhlasíte Číst více

Rozumím

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme (tak jako všechny ostatní weby) soubory cookie.

Informace o tom, jak tento web používáte, sdílíme s dalšími subjekty, jejichž služby využíváme.

Pokud nesouhlasíte a nepřejete si soubory cookie ukládat, opusťte prosím tyto stránky.