Vzdělávací systém na Slovensku

Úspěšně jsme dokončili a předali projekt Elektronizace vzdělávacího systému regionálního školství (EVSRŠ) pro Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.