O nás

Společnost VRK plus s.r.o. se orientuje především na tvorbu vlastních informačních systémů a počítačových aplikací určených převážně pro vzdělávací instituce, sportovní kluby či volnočasové organizace. Vytváříme pro naše zákazníky také informační systémy na klíč. Prostřednictvím našich specialistů rozvíjíme oblast kognitivního zpracování dat (konverzační automaty, analýza nestrukturovaných dat).

28

let zkušeností

8500+

prodaných licenci

140000+

spokojených uživatelů

Produkty

Aktuální nabídka systémů

Pro naše zákazníky nabízíme celou řadu produktů.

SMILE

od 2004

Systém umožňuje školám tvorbu a aktualizaci ŠVP, následně jejich rozpracování do tematických plánů a příprav konkrétních vyučovacích hodin. To vše s kontrolou souladu vůči rámcovým vzdělávacím programům. Podrobnosti ....


Evidence členské základny

od 2016

Systém umožňuje pořadatelům volnočasových aktivit (kluby, spolky, školy) propagovat jejich akce, vést evidenci účastníků, jejich přihlášek a plateb. K dispozici je také komunikace s účastníky, příp, jejich rodiči. Podrobnosti ...


Internetový školní informační systém

od 2003

Systém pokrývá činnosti spojené s řízením vysoké nebo vyšší odborné školy, evidenci přihlášek uchazečů, definici studijních plánů, docházku, studijní výsledky studentů, vč. jejich plateb. Podrobnosti ...

Portály

Informační portály

Provozujeme několik informačních portálů o volnočasových aktivitách a studiu. Kdokoliv (žáci, studenti a jejich rodiče) zde může nalézt informace o různých aktivitách, najít zajímavé události ve svém okolí nebo se dozvědět o studijní nabídce školy.

pohodlne.info

Základ naší informační sítě. Nabízí prostor pro sportovní kluby, poskytovatele zájmových činností nebo pořadatele kulturních akcí. Naleznete zde termíny náborových akcí do klubů a spolků, termíny tréninků a dalších pravidelných aktivit. Součástí nabídky jsou samozřejmě akce z ostatních specializovaných portálů.


detske-tabory.info

Specializovaný portál s 12letou historií s nabídkou dětských táborů pro všechny věkové kategorie. Jsou zde informace o jednotlivých turnusech, hodnocení předchozích běhů pořadatele a další cenné rady pro děti a rodiče.


ceske-skoly.info

Školní portál, který obsahuje informace o vzdělávací nabídce škol (vyučované obory studia, Školní vzdělávací programy, učební texty pro žáky a studenty) spolu s informacemi z Rámcových vzdělávacích programů. Nechybí ani volnočasové aktivity škol (zájmové kroužky, jednorázové akce).

Projekty

Významné projekty

Vybrali jsme pro Vás ty největší projekty, na kterých jsme pracovali, podívejte se prosím.

Bezpečnost do škol

Svět kybernetických četníků a zlodějů se dynamicky vyvíjí. Nové techniky útoku i obrany se objevují stále častěji. Připravili jsme pro vás sérii webinářů a ověřených řešení, které Vám pomohou zůstat v bezpečí. Více o projektu na portále ceske-skoly.info

Naše náplň ...

Bezpečnost do škol

 • Zálohování
 • Antivirová ochrana
 • Firewall
 • Řízení přístupu

ceske-skoly.info

Elektronizace výuky s vazbou digitálních vzdělávacích objektů na rámcové vzdělávací programy má za cíl zatraktivnit výuku pro děti a mládež, poskytnout pedagogům nejmodernější ICT technologie tak, aby se odstranil nesnadný přístup žáků a učitelů k digitálním učebním materiálům.

Naše náplň ...

ceske-skoly.info

 • Analýza a návrh řešení
 • Vývoj kompletního systému
 • Zřízení DUM serverů škol

Digiškola.sk

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ). Stěžejní službou systému je tvorba a zpřístupnění školního vzdělávacího programu (ŠkVP) a navázání digitálních vzdělávacích objektů na státní vzdělávací programy (ŠVP).

Naše náplň ...

Digiškola.sk

 • Analytický návrh tvorby ŠkVP
 • Spolupráce na vývoji modulu ŠkVP
 • Navedení 600 ks ŠVP

NIQES

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Cílem bylo vytvořit moderní a flexibilní inspekční systém pro hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, který by jak školám a školským zařízením, tak i institucím nastavujícím vzdělávací politiky přinesl systémovou a komplexní zpětnou vazbu.

Naše náplň ...

NIQES

 • Expertní analytická studie
 • Navedení 300 ks RVP
 • Školení uživatelů

Evaluace

Vývoj software pro evaluaci škol. Cílem projektu bylo navrhnout a vyvinout software, který bude vycházet z cílů definovaných v ŠVP, ověří jejich dosažení a navrhne úpravy ŠVP pro příští roky. Systém umožní školám provádět autoevaluaci vlastními silami.

Naše náplň ...

Evaluace

 • Analýza legislativních požadavků
 • Návrh systému
 • Vývoj kompletního řešení
 • e-learningové kurzy

Reference

Vybrané reference

Seznamte se s kým jsme pracovali.

Základní školy, gymnázia a střední školy

2004 - dosud

Pro všechny typy škol dodáváme systém SMILE pro řízení vzdělávacího procesu. Součástí SMILE jsou všechny dosud schválené Rámcové vzdělávací programy.


Sportovní kluby

2013 - dosud

Pro sportovní kluby dodáváme informační systém SMILE Klub pro evidenci členské základny a komplexní řízení klubu.


VŠB - Technická univerzita Ostrava

2018 - 2019

Spolupráce na návrhu a vývoji software pro kognitivní zpracování dat, vyhledávání v nestrukturovaných dokumentech.


Akademie múzických umění v Praze

2018

Návrh a implementace systému pro podporu činností spojených s výkazováním práce na projektech.


DWC Slovakia a.s.

2014 - dosud

Spolupráce na návrhu a vývoji modulů pro práci se školními vzdělávacími programy a digitálním vzdělávacím obsahem v rámci projektu Elektronizace vzdělávacího systému regionálního školství (EVSRŠ).


Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

2008 - dosud

Dodávka kompletního informačního systému ISIS. Nasazované řešení pokrývá celou problematiku řízení vysoké školy.


Vysoká škola logistiky o.p.s.

2004 - dosud

Dodávka kompletního informačního systému ISIS. Nasazované řešení pokrývá celou problematiku řízení vysoké školy.


Vyšší odborná škola publicistiky

2010 - dosud

Dodávka kompletního informačního systému ISIS. Nasazované řešení pokrývá celou problematiku řízení vysoké školy.


Brematopron Consulting, s.r.o.

2014 - 2016

Vývoj software pro zpracování modelu ziskovosti výrobních podniků (BIPPR).


DTO CZ s.r.o.

2013

Instalace CMS Moodle, jeho administrace, zaškolení pracovníků. Zpracování e-learningových kurzů v projektu "Auditor systémů".


PIBS - Pražská mezinárodní manažerská škola

2010 - 2014

Nasazení informačního systému ISIS pro řízení vysoké školy.


Ostravská Univerzita

2007

Zavedení CMS Moodle, jeho administrace, lektorská a tutorská činnost. Zpracování analýzy vzdělávacích procesů se zaměřením na rozvoj e-learningového studia na zdravotně-sociální fakultě.


Vysoké učení technické v Brně

2005

Zpracování analýzy firemních procesů a optimalizace systému řízení rektorátu VUT.

Náš tým

V našem týmu najdete odborné konzultanty, programátory i technickou podporu. Jsme připraveni se o Vás postarat a vždy Vám pomoci nalézt optimální řešení.

Image

Robert Kubáček

ředitel

kubacek@vrk.cz

777 154 400

Image

Veronika Kubáčková

ekonomická ředitelka

kubackova@vrk.cz

777 154 401


Kuba

obchod

Verča

analytik

Niki

analytik

Vašek

vedoucí vývoje

Martin

senior programátor

Česťa

programátor, helpdesk

Martin

programátor, helpdesk

Ríša

programátor

Ondra

programátor

Miloš

programátor, tester

Verča

datový specialista

Články

Workshop PowerBI

Naši specialisté se zúčastnili skvělého workshopu o optimalizaci reportů PowerBI.

Dceřiná společnost VRK Slovakia s.r.o.

Založili jsme 100% dceřinou společnost firmy VRK plus s.r.o., která se bude zabývat především vývojem informačních systémů na klíč.

GDPR a pohodlne.info

V souvislost s připravovanými legislativními změnami jsme pro Vás připravili novou verzi portálu pohodlne.info, která plně vyhovuje GDPR.

Úspěšné dokončení projektu a start ceske-skoly.info

Úspěšně jsme dokončili projekt Elektronizace výuky s vazbou digitálních vzdělávacích objektů na rámcové vzdělávací programy (CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002733).

Spolupráce s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava

Navázali jsme úzkou spolupráci s fakultou elektrotechniky a informatiky na vývoji a testování specializovaného software pro vyhledávání v nestrukturovaných dokumentech.

Kognitivní technologie ve zpracování vzdělávacích objektů

Zúčastnili jsme se konference IT4P - Information Technology for Practice 2017 s ukázkou využití IBM Watson služeb v oblasti vzdělávání.

Nová verze RVP ZV

Pro školní rok 2017/18 jsme připravili novou verzi RVP ZV pro systému SMILE 3.2. se zapracovanými změnami k plavání.

4. místo ve finále soutěže Lady Business!

Letos naše paní ředitelka obsadila ve finále soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje pro rok 2016 úžasné 4. místo!

Projekt ceske-skoly.info

Byl nám schválen projekt Elektronizace výuky s vazbou digitálních vzdělávacích objektů na rámcové vzdělávací programy (CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002733)

Nová verze SMILE 3.2

Pro školní rok 2016/17 jsme připravili novou verzi systému SMILE 3.2. obsahující úpravy RVP ZV, které zohledňují zrušení přílohy LMP (upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením).

Vzdělávací systém na Slovensku

Úspěšně jsme dokončili a předali část projektu Elektronizace vzdělávacího systému regionálního školství (EVSRŠ) pro Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky, který jsme zpracovávali pro DWC Slovakia a.s. jako odborní konzultanti.

Kontakt

 • Technická podpora

  helpdesk@vrk.cz

  596 717 978

  Vzdálená pomoc: TeamViewer

  Pracovní dny

  8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

 • VRK plus s.r.o.

  Fr. Lýska 1605/3, 700 30 Ostrava - Bělský Les, Česká republika
  Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, Slovensko

 • IČ: 603 21 580, DIČ: CZ60321580

  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11382.

 • Telefon

  +420 596 717 978

 • E-mail

  info@vrk.cz
 • Napište nám

  Pokud potřebujete jakékoli informace, neváhejte nás kontaktovat.